O kapele

Blahoslavení slabí uchem, cizopasníci v těle hlukové artistky, tlející pod balzovou hrazdou uprostřed hořícího šapitó. Oslnivě nenápadní dělníci v docích Posledního přístavu. Teorie strun relativně nepřipečená na pánvi Velkého stesku.

Linky

“ liché a bludné rytmy, neméně bludné harmonie, atonalita, horizontální i vertikální překvapení ”

(polí5)